...

Saffier

Saffier

Stucadoors en Schilders bedrijf

Ons Verhaal

Om te begrijpen hoe dit allemaal is ontstaan, moeten we teruggaan naar 2007, toen klusbedrijf De Saffier nog een ruwe edelsteen was.

 

Met als doel de mooiste geslepen saffier ooit te worden!

 

Een edelsteen kun je goed vergelijken met mooi gestucte wanden, omdat deze ook in allerlei vormen en maten voorkomen, met de gekste hoeken. Als deze muren supergoed gestuct zijn, lijken ze net op edelstenen.

 

Na jarenlang zelfstandig werken is uiteindelijk ook mijn broer Dave bij mij komen werken, waardoor dit bedrijf alleen maar verder is gegroeid. Zo zijn wij de stukadoorsbroers geworden en hebben we niet de Wim Hof-methode gevonden, maar de stucmethode!

WIJ HEBBEN ALLES IN HUIS
VOOR DE PERFECTE TRANSFORMATIE

Onze Diensten

Stukadoor
Werkzaamheden

Strak traditioneel stucwerk, gespecialiseerd voor jouw wanden en plafonds.

Schilder
Werkzaamheden

Micro roller schilderwerk

en latex spuitverfen.

Raap
Werkzaamheden

Nivelleert ondergrond voor bouwkundige stabiliteit en gladde afwerking.

Spuit
Werkzaamheden

Past verf of coating toe met behulp van spuitapparatuur.

Pleister
Werkzaamheden

Werkt wanden af met dunne laag mortel voor gladheid.

Spachtelputz
Werkzaamheden

Creëert decoratieve wandafwerking met korrelige sierpleister.

BENIEUWD NAAR DE VOORDELEN?

Onze Voordelen

Duurzaamheid

 Langdurige resultaten, verminderde behoefte aan frequente herhalingen of reparaties.

Efficiëntie

Snelle en effectieve uitvoering van werkzaamheden.

Esthetiek

Verfraait oppervlakken, verbetert de algehele visuele aantrekkingskracht.

Naadloze
Afwerking

Gladde en naadloze resultaten voor esthetisch aantrekkelijke oppervlakken.

Waardeverhoging

Verbeterde uitstraling draagt bij aan de waarde van de ruimte of eigendom.

Variatie

Diverse afwerking mogelijkheden, zoals korrelige structuren of sierpleisters.

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?

Inspiratie

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Saffier-Stukadoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Saffierstucadoorsenschildersbedrijf@live.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Saffier-Stukadoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Saffier-Stukadoor neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saffier-Stukadoor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Saffier-Stukadoor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de minimale wettelijke bewaartermijn voor een bedrijfsadministratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Saffier-Stukadoor verstrekt uitsluitend aan derden informatie als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Saffier-Stukadoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saffier-Stukadoor. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Saffierstucadoorsenschildersbedrijf@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Saffier-Stukadoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Saffier-Stukadoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Saffierstucadoorsenschildersbedrijf@live.nl.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.